วัดแสงเมืองมา
พระเชิดศักดิ์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัด
         วัดแสงเมืองมา ตั้งอยู่บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ ๑๔ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔ ตามทะเบียนวัดประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ และกุฏิ ปูชนียวัตถุ มีพระสิงห์สาม ซึ่งเป็นพระเก่าแก่โบราณ ทางภาษากลางเรียกว่า พระพุทธสิงห์ แต่ทางเหนือเรียกกว่า พระสิงห์ ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ ทางกรมศิลปากร ได้ขึ้นเป็นวัตถุโบราณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพระพุทธรูป พระจตุรมุข ปูชนียสถานมีพระธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator