1.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
2.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
3.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564
4.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
5.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
6.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
7.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
8.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564
9.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
10.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
11.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
12.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
13.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
14.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator