เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) บันทึกข้อความ รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.) รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
3.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
4.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
5.) รายงานผลการประมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator