เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.) รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.) นโยบายแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ2564
5.) รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator