เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5.) แผนพัฒนาบุคลากร 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับเต็ม)
6.) ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
7.) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566
8.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
9.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
10.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560
11.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
12.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
13.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
14.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
15.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
16.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558
17.) ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2558 - 2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator