เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข่าวทั้งหมด 95 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)...


โดย กองคลัง
Post Date 11/4/2565
Read (87)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 4/4/2565
Read (114)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ภาคเรียนที่1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย กองการศึกษา
Post Date 1/4/2565
Read (115)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงเแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองคลัง
Post Date 18/3/2565
Read (118)

ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 18/3/2565
Read (117)

ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย กองคลัง
Post Date 2/3/2565
Read (114)

ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย กองคลัง
Post Date 1/2/2565
Read (174)

ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย กองคลัง
Post Date 1/2/2565
Read (175)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)...


โดย กองคลัง
Post Date 26/1/2565
Read (164)

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองมน-ป่าส้มแสง บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล...


โดย กองคลัง
Post Date 24/1/2565
Read (148)

ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองมน-ป่าส้มแสง บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองคลัง
Post Date 24/1/2565
Read (145)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง...


โดย กองการศึกษา
Post Date 14/1/2565
Read (157)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองการศึกษา
Post Date 21/12/2564
Read (196)

ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตาลดอย เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองการศึกษา
Post Date 2/12/2564
Read (206)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองการศึกษา
Post Date 2/12/2564
Read (206)

ประกวดราคาจ้างโครงการผิวลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าตาลกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองคลัง
Post Date 2/12/2564
Read (190)

ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าตาลกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 2/12/2564
Read (190)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชั้นเคพซีล CAPE SEAL ถนนสายบ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ ที่ 12 ถึงบ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล...


โดย กองคลัง
Post Date 19/11/2564
Read (186)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)...


โดย กองคลัง
Post Date 27/10/2564
Read (234)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย กองการศึกษา
Post Date 11/10/2564
Read (247)

จำนวนข่าวทั้งหมด 95 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator