เทศบาลตำบลป่าตาล

นายประจันทร์ อินทวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 098-8508487

นายเอนก รู้ทำนอง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เบอร์โทร : 085-5234560

นายชวน นายด่าน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : 084-4869599

นางสาวกรรณิกา กันทะสอน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 082-3926251

นายปกป้อง ช่วยบ้าน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 087-3021721

นายพงศ์ภัค ปัญญาวรรณ
พนักงานขับเครื่่องจักรกลขนาดหนัก
เบอร์โทร : 080-6713836
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 6 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานโยธา งานสาธารณูปโภค งานบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ สวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานสำรวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator