วัดม่วงบุญเรือง
พระวันชัย วิโรจนชโย เจ้าอาวาสวัด
        วัดม่วงบุญเรือง ตั้งอยู่บ้านป่าตาลเหนือ หมู่ที่ ๒ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดป่าตาลเหนือ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ และกุฏิ ปูชนียวัตถุมีพระสิงห์สามและพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์นั่งสำเภา         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator