1.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
2.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2564
3.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
5.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
6.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562
8.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 6
10.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 5
11.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 4
12.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 3
13.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 2
14.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 1
15.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16.) รายงานแผนการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือนแรกของปี 2563
17.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator