1.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2564
2.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
4.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
5.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562
7.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 6
9.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 5
10.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 4
11.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 3
12.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 2
13.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 1
14.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15.) รายงานแผนการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือนแรกของปี 2563
16.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator