1.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
2.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
3.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
4.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
5.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
6.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator