1.) ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
2.) ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
3.) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator