1.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
2.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
3.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
4.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
5.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563
6.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
7.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563
8.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
9.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
10.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
11.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562
12.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
13.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
14.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
15.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561
16.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2561
17.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2561
18.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2561
19.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
20.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
21.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561
22.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561
23.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560
24.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560
25.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
26.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
27.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559
28.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559
29.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559
30.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
31.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
32.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
33.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559
34.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559
35.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2564 - สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2565
36.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2563 - สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2564
37.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2562 - สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2563
38.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2561 - สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2562
39.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator