1.) ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
2.) รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 (1)
3.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.) รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
5.) รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
6.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
11.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
12.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
13.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator