วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล สนับสนุนสมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พักคอย อำเภอขุนตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 25/1/2565
Read (4)

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ออกพื้นที่ล้างทำความสะอาดลานกีฬา โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 25/1/2565
Read (3)

วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตาล นำน้ำดื่มถวายวัดป่าตาลใต้หมู่ที่ 4 เพื่อใช้ในกิจกรรมนั่งวิปัสสนา (กรรมฐาน) สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สาเณร และ ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพระธาตุขุนตาล ตำบลป่าตาล อำเภอขุ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/1/2565
Read (12)

วัน อังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 18.50 น. นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล ออกปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน ประสบอุบัติเหตุรถตกข้างถนนหน้าพระธาตุขุนตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/1/2565
Read (12)

วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสัญจรไปมาตอนกลางคืน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/1/2565
Read (10)

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล สนับสนุนสมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พักคอย อำเภอขุนตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 17/1/2565
Read (15)

จังหวัดเชียงราย ประกาศกำหนดการห้ามเผาโดยเด็ดขาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 เมษายน 2565 (ระยะเวลา 60 วัน)...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 17/1/2565
Read (14)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสัญจรไปมาตอนกลางคืน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 13/1/2565
Read (13)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตาล นำรถไถปรับพื้นที่ศูณย์สุขภาวะตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 13/1/2565
Read (15)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมยก (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตาล เกี่ยงกับการจัดการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ...... (ฉบับใหม่) ครั้งที่ 1...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 13/1/2565
Read (17)

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล สนันสนุน สมาชิก อปพร.ตำบลป่าตาล ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร ผู้มารับบริการฉีดวัคชิน โควิด -19 ณ โรงพยาบาลขุนตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 11/1/2565
Read (17)

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ออกให้บริการ พร้อมร่วมพัฒนาทำความสะอาด อาคารกองร้อย อส. อำเภอขุนตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 7/1/2565
Read (19)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสว่างแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 6/1/2565
Read (16)

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสว่างแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 5/1/2565
Read (22)

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยนางเกวลิน ปันยานะ ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ (กบอ.ขุนตาล) ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังนโยบาย การบริหารจัดการภายในอำเภอจากนายอำเภอขุน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 5/1/2565
Read (24)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564⁣⁣ คณะทำงาน U2T ตำบลป่าตาล จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลโครงการ U2T ตำบลป่าตาล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายจำนง มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นางเกวลิน ปันยานะ ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล และนายหาญศักดิ์ พวงจักรทา ประธานกลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมการท่อง...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 29/12/2564
Read (21)

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณป่าสุสาน บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 17/12/2564
Read (22)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานป้องกันฯทต.ป่าตาล ออกพื้นที่ล้างป่าสุสาน และที่ว่าการอำเภอขุนตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 16/12/2564
Read (22)

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ทีมกู้ชีพ ทต.ป่าตาล จัดโดย งานป้องกันฯและกองสาธารณาสุข ทต.ป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 14/12/2564
Read (18)

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ล้างท่อประปาบ้านร่องขุ่น หมู่9 และซ่อมไฟ บ้านป่าข่า หมู่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 13/12/2564
Read (21)

จำนวนข่าวทั้งหมด 634 ข่าว
จำนวนหน้า 32 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator