ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย กองการศึกษา
Post Date 11/10/2564
Read (18)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)))...


โดย กองการศึกษา
Post Date 11/10/2564
Read (18)

ประกาศด้วยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองการศึกษา
Post Date 6/10/2564
Read (25)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่1 เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองการศึกษา
Post Date 6/10/2564
Read (21)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)...


โดย กองคลัง
Post Date 2/8/2564
Read (76)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล)...


โดย กองการศึกษา
Post Date 9/7/2564
Read (101)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ภาคเรียนที่ 1/2564...


โดย กองการศึกษา
Post Date 14/5/2564
Read (155)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล ...


โดย กองคลัง
Post Date 18/2/2564
Read (170)

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล...


โดย กองคลัง
Post Date 2/2/2564
Read (179)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล ...


โดย กองคลัง
Post Date 25/1/2564
Read (204)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)...


โดย กองคลัง
Post Date 20/10/2563
Read (119)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 22/7/2563
Read (267)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลป่าตาล...


โดย admin
Post Date 19/6/2563
Read (260)

ราคากลางโครงการการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลป่าตาล...


โดย กองคลัง
Post Date 19/6/2563
Read (294)

ราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน) แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย admin
Post Date 16/6/2563
Read (210)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน) แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย admin
Post Date 16/6/2563
Read (190)

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 15/6/2563
Read (188)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดรงการจัดซื้อรถโดยสารนักท่องเที่ยว (รถรางนำเที่ยว) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ...


โดย admin
Post Date 29/5/2563
Read (234)

ประกวดราคาซื้อโดรงการจัดซื้อรถโดยสารนักท่องเที่ยว (รถรางนำเที่ยว) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ...


โดย admin
Post Date 15/5/2563
Read (263)

ประกวดราคาซื้อโดรงการจัดซื้อรถโดยสารนักท่องเที่ยว (รถรางนำเที่ยว) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ...


โดย admin
Post Date 1/5/2563
Read (242)

จำนวนข่าวทั้งหมด 75 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator