มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มีจิตสาธารณะ...


โดย กองการศึกษา
Post Date 10/1/2565
Read (28)

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...


โดย กองการศึกษา
Post Date 30/12/2564
Read (37)

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564...


โดย กองการศึกษา
Post Date 23/12/2564
Read (40)

คณะวิทยากรจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางมาฝึกกีฬาให้กับนักเรียน...


โดย กองการศึกษา
Post Date 2/12/2564
Read (71)

งานวชิราวุธ...


โดย กองการศึกษา
Post Date 25/11/2564
Read (78)

งานวันลอยกระทง...


โดย กองการศึกษา
Post Date 19/11/2564
Read (70)

งานวันกฐิน วัดป่าตาลใต้...


โดย กองการศึกษา
Post Date 18/11/2564
Read (71)

พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564...


โดย กองการศึกษา
Post Date 27/10/2564
Read (119)

โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding...


โดย กองการศึกษา
Post Date 11/10/2564
Read (131)

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ได้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 นถึง 16.30 น...


โดย กองการศึกษา
Post Date 11/10/2564
Read (135)

นักเรียนฉีดวัคซีน ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล...


โดย กองการศึกษา
Post Date 11/10/2564
Read (129)

ทางโรงเรียน​เทศบาล​ตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์​นุกูล)​ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านระดับธรรมศึกษา​ชั้นโท ประจำปีพุทธศักราช​2563...


โดย กองการศึกษา
Post Date 29/9/2564
Read (136)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา...


โดย กองการศึกษา
Post Date 20/9/2564
Read (148)

อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/9/2564
Read (152)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน...


โดย กองการศึกษา
Post Date 27/4/2564
Read (262)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2563...


โดย กองการศึกษา
Post Date 27/4/2564
Read (287)

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561...

โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/8/2561
Read (446)

จำนวนข่าวทั้งหมด 17 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator