นางสาวกนกจันทร์ ภู่เจริญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
สายด่วน : 0895618144

นายสุรศักดิ์ ประกอบ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
สายด่วน : 0979247006

นางณิชารีย์ พุทธทองศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
สายด่วน : 0814842182

นายปิยะ คำดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
สายด่วน : 0970430273

นายจันทร์ สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
สายด่วน : 0835691035

นายสมศักดิ์ ปรีชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
สายด่วน : 0863250401

นายปวริศ ปุ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
สายด่วน : 0634703949

นายกรวิทย์ สุทธิแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
สายด่วน : 0840637614

นายเอกรัตน์ รู้ทำนอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
สายด่วน : 0993706337

นายวรยศ สัญญารัตนพิชณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
สายด่วน : 0846112336

นางสุขแก้ว คำแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
สายด่วน : 0810302427

นายสามชัย เงินท๊อก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
สายด่วน : 0900562141
 
จำนวนบุคลากร ��������������������������������������������������������� ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator