ลำดับ ชื่อหมวดหมู่ จำนวนข่าว
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 38
2 ข่าวกิจกรรม 634
3 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 86
4 ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 17
จำนวนข่าวทั้งหมด 4 กลุ่มข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator