นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วน : 0871815910

นายณัฐพงษ์ วรรณสอน
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วน : 091-0689341

นางกาญจนา อุ่นเรือน
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วน : 094-8248630

นายหาญศักดิ์ พวงจักรทา
เลขานายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วน : 087-1999181

นายสมาน รู้ทำนอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร คณะผู้บริหาร ทั้งหมด 5 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator