เทศบาลตำบลป่าตาล

นายสุรกิจ มะโนชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล)
เบอร์โทร : 080-8509254

นายธงธวัช ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 095-2417279

นางสาวสุภาสินี มีอาหาร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 085-8671775

นายจรัญ มีอาหาร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 065-2453541

นางสาวปภาวินท์ จันสม
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 087-1134513

นางสาวจีรวรรณ มะโนศิลา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 089-5545053

นางสุภากร ชุมภูชนะภัย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 088-2669657

นางศิรินุช อาจนาเสียว
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 087-1773441

นายกฤษณะ ก๋าสมุทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 085-2251525

นายอนุสรณ์ ระลึก
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 084-6140920

นางจริยา มณีวรรณ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 082-6937922

นางสาวมัตติกา ทิพย์ชู
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 089-1917977

นายศราวุธ เตมีศักดิ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0801280126

นางสาววรรณวิภา แก้ววังปา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0824844238

นางสาวศุภาพิชญ์ มีอาหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 099-3685660

นางสาวมิรันตี เป็กธนู
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 081-9212896

นายธัญวัฒน์ ต๊ะน้อย
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 063-7199940

นางสาวภาวิณี สะอาด
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 090-2706743

นางสาวรัตน์สุดา อินทะนัน
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-1386029

นางสาวชนกานต์ มณีวรรณ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 064-5901883

นางสาวเบญจพร มูลพร้อม
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 089-5522429

นางสาวฑิมลิกา เมืองนาค
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :


นางสาวรุ่งกาญจน์ สิงห์วิทยากุล
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 095-0574836

นางสาวมนัสพร ไชยปัญญา
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 087-5435696

นางสาวรัตนาภรณ์ ตันฟู
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 087-3556642
จำนวนบุคลากร ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล ทั้งหมด 32 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า
Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator