เทศบาลตำบลป่าตาล

นางสาวกนกจันทร์ ภู่เจริญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
เบอร์โทร : 0895618144

ร.อ.วรยศ สัญญารัตนพิชณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
เบอร์โทร : 0846112336

นางณิชารีย์ พุทธทองศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าตาล
เบอร์โทร : 0814842182

นายปิยะ คำดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
เบอร์โทร : 0970430273

นายดวงจันทร์ สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
เบอร์โทร : 0835691035

นายสมศักดิ์ ปรีชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
เบอร์โทร : 0863250401

นายปวริศ ปุ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
เบอร์โทร : 0634703949

นายกรวิทย์ สุทธิแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1
เบอร์โทร : 0840637614

ร.ต. สุรศักดิ์ ประกอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
เบอร์โทร : 0979247006

นายเอกรัตน์ รู้ทำนอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
เบอร์โทร : 0993706337

นางสุขแก้ว คำแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
เบอร์โทร : 0810302427

นายสามชัย เงินท๊อก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 2
เบอร์โทร : 0900562141
 
จำนวนบุคลากร สภาเทศบาลตำบลป่าตาล ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator