นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
สายด่วนนายกฯ
0871815910

นายดวงจันทร์ สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1


สายด่วน
0835691035

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นางวริยา ทองเอก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่. 11


สายด่วน
083-0253386

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 

วัดร่องขุ่น

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มตัดเย็บบ้านห้วยห้อม

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 26/1/2566 Read (9)

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 256ุ6 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-ม.3...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 20/1/2566 Read (13)

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 วันตรุษจีน...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 20/1/2566 Read (12)

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 14/1/2566 Read (10)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย กองคลัง Post Date 12/1/2566 Read (25)

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2566งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด ล้างทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2566...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 12/1/2566 Read (19)

วัน​เสาร์​ที่ 14 มกราคม​ 2566 เวลา 08.00 น.ขอเชิญ​ร่วม​กิจกรรม​วันเด็กแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2566 ณ สำนักงาน​เทศบาลตำบล​ป่าตาล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 11/1/2566 Read (17)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 3/1/2566 Read (38)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 26/1/2566 Read (11)

 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 18/1/2566 Read (19)

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 12/1/2566 Read (21)

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 12/1/2566 Read (18)

 
เทศบาลตำบลป่าตาล แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 14/12/2565 Read (45)

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 8/12/2565 Read (41)

 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬาพร้อมหลังคาคลุม หมู่12 บ้านป่าตาลประชาสันติ เทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 24/11/2565 Read (55)

 
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 12 บ้านป่าตาลประชาสันติ เทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 24/11/2565 Read (57)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 1/2/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลใต้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องขุ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ของเทศบาลตำบลป่าตาล จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท้ายหมู่บ้านต่อจุดเดิม) บ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/1/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงฝายทุ่งใหม่ บ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/1/2566

 RSS ทั้งหมด


นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วนปลัดเทศบาล
053797176

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

  IP ของคุณ
3.236.70.233
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 5ip
เดือนนี้ 69ip
ปีนี้ 1753ip
ทั้งหมด 238326ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.70.39)
วันนี้ เวลา 23.39.52 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator