เทศบาลตำบลป่าตาล

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ เทศบาลตำบลป่าตาล มีจำนวนทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน

นายธนาวุุฒิ วรรณสอน

กำนันตำบลป่าตาล

หมู่ที่ 14
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าตาลเวียงแก้ว
 087-1743644

นายพันท้าย อินคำปา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าตาลดอย
 083-5679915

นายชิต วรรณสอน

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าตาลกลาง
 082-0346320

นายบุญหล่อ สุดตา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าตาลใต้
 093-1351052

นายดำรงรักษ์ ชุ่มบุญยัง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเจดีย์ใหม่
 088-5580649

นายเจริญทัพย์ ปัญญาไว

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านร่องขุ่น
 082-6731482

นายประสาท เหล็กแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านห้วยห้อม
 087-3021856

นายสอน เทพสมบัติ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าข่า
 099-2224924

นายสมชาย เทพศักดิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านร่องขุ่นเหนือ
 086-9188262

นายไตรรงค์ วรรณสอน

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าตาลใหม่
 099-3823774

นางวริยา ทองเอก

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเจดีย์ใหม่
 083-0253386


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator