เทศบาลตำบลป่าตาล
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
จำนวนหน้า 5 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/9/2565
2 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 27/9/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตาล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/9/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนหย่อม พระธาตุขุนตาล/อนุสาวรีย์ครูบาคำหล้าฯ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/9/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ตามโครงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตาล คลิกอ่าน.. 23/9/2565
6 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่่ที่ 9 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย คลิกอ่าน.. 21/9/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเทศบาลตำบลป่าตาล 14 หมู่บ้าน ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/9/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนั่น นันต๊ะราช บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสว่าง บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายดา อินปันส่วน บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
16 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 13/9/2565
17 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 13/9/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ตรา นมโรงเรียน ชนิดบรรจุกล่อง รสจืด ปริมาณกล่องละไม่น้อยกว่า 200 ซี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/9/2565
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/9/2565
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/9/2565
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/9/2565
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/9/2565
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องขุ่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/8/2565
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/8/2565
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/8/2565
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างทำอาหารว่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประถมศึกษา (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/8/2565
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปศึกษา ระดับประถมศึกษา (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/8/2565
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมระบบเบรค รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน 82-1026 เชียงราย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/8/2565
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/8/2565
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/8/2565
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายสวาท มีแก้ว บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตาล อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
44 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางคำ ชุ่มบุญยัง บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจันทอน วรรณสอน บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคำเงิน ก๋าใจ บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
จำนวนหน้า 5 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator