เทศบาลตำบลป่าตาล

นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
เบอร์โทร : 0871815910

นายหาญศักดิ์ พวงจักรทา
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
เบอร์โทร : 087-1999181

นางกาญจนา อุ่นเรือน
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
เบอร์โทร : 094-8248630

นายธนวิชญ์ วรรณสอน
เลขานายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
เบอร์โทร : 097-1258861

นายสมาน รู้ทำนอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 5 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator