เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบั
2.) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
3.) บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
4.) คู่มือและแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องร้องเรียนทั่วไป
5.) สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
6.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
7.) สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
8.) คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
9.) สรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator