เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
2.) รายงานผลการจัดซื้อจัอจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
4.) รายงานผลการจัดซื้อจัอจ้าง ประจำปีพ.ศ. 2563
5.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2563
6.) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ปรับปรุง 1
7.) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
8.) แผนการจัดหาพัสดุ 2563 ผด. 5 ปรับปรุง 1
9.) แผนการจัดหาพัสดุ 2563 ผด. 5
10.) แผนการจัดหาพัสดุ 2563 ปรับปรุง 1
11.) แผนการจัดหาพัสดุ 2563
12.) แผนการจัดหาพัสดุ 2562 ปรับปรุง 2
13.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2562
14.) รายการผลการจัดหาพัสดุ ผด.6 2562
15.) รายการผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 2562
16.) โครงการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 1 คัน
17.) โครงการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
18.) แผนการจัดหาพัสดุ 2562
19.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2562
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator