เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.) ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทต.ป่าตาล ประจำปี2551
4.) ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
5.) ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
6.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน 2-2563
7.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รอบการประเมิน 2-2563
8.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน 1-2563
9.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1-2563
10.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานของพนักงานครู
11.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเทศบาล (เพิ่มเติม) 2562
12.) ประกาศจำนวนวันลา การมาสาย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator