เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส 4 ประจำปี 2563
2.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส 3 ประจำปี 2563
3.) รายงานบัญชีรายรับจริงรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส 2 ประจำปี 2563
5.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส 1 ประจำปี 2563
6.) รายงานบัญชีรายรับจริงรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7.) ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
8.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
9.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2561
10.) รายงานบัญชีรายรับจริงรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2561
12.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2561
13.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2561
14.) ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2)
15.) ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
16.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2560
17.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2560
18.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2560
19.) ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
20.) ผลการจัดหาพัสดุ (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 1
21.) รายงานบัญชีรายรับจริงรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
22.) ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
23.) ผลการจัดหาพัสดุ (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 2
24.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุง)
25.) ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 3
26.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
27.) ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวด 1
28.) รายงานผลปฏิบัติการการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2559
29.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
30.) รายงานบัญชีรายรับจริงรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator