เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
2.) แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
3.) แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4.) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
5.) แผนผังขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator