เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการฝึกอบรมโครงการเชิงปกิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ
2.) รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะบุคลากรท้องถิ่นทางด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการฯ
3.) โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator