เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
2.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
3.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
4.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2564
5.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
7.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
8.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562
10.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 6
12.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 5
13.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 4
14.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 3
15.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 2
16.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผด.1 ยุทธ 1
17.) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18.) รายงานแผนการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือนแรกของปี 2563
19.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator