เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
3.) สถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
4.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
5.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
6.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
7.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564
8.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
9.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
10.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
11.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
12.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564
13.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
14.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
15.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
16.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
17.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
18.) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator