เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการวเิคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
2.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำปี 2565
3.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าตาล
4.) ผลการดำเนินการเพื่อจัดการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าตาล
5.) รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าตาล
6.) คู่มือการบริหารจัดการความเสี่่ยงเทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator