เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มื่อจัดเก็บรายได้
2.) คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.) คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของนักพัฒนาชุมชน
4.) คู่มือสมรรถนะหลัก
5.) คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
6.) คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
7.) คู่มือความรู้ประจำสายงาน
8.) คู่ม่ือการปฏิบัตงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์
9.) คู่มมือปฏิบัติงาน- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator