เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
2.) ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจำปี 2565
3.) ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 1 ประจำปี 2565
4.) รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2564
5.) ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาประจำปี 2565 - สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2566
6.) รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564
7.) ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
8.) ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 4 ประจำปี 2564
9.) ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 3 ประจำปี 2564
10.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
11.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
12.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
13.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564
14.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
15.) รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก
16.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
17.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
18.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
19.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
20.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
21.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563
22.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
23.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563
24.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
25.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
26.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
27.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562
28.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
29.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
30.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
31.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561
32.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2561
33.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2561
34.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2561
35.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
36.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
37.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561
38.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561
39.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560
40.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560
41.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
42.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
43.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559
44.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559
45.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559
46.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
47.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
48.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
49.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559
50.) รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559
51.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2564 - สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2565
52.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2563 - สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2564
53.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2562 - สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2563
54.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2561 - สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 2562
55.) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator