จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนพัฒนาบุคลากร 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับเต็ม)
2.) ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
3.) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566
4.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
5.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
6.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560
7.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
8.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
9.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
10.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
11.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
12.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558
13.) ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2558 - 2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator