เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข่าวทั้งหมด 46 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 24/6/2565
Read (3)

ประกาศยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลพนักงานขับรถประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 16/6/2565
Read (15)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 6/6/2565
Read (32)

ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 24/5/2565
Read (53)

ประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/5/2565
Read (62)

ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล"ประจำปี 2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 26/4/2565
Read (142)

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 11/4/2565
Read (87)

ประกาศ-การรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/3/2565
Read (169)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 3/12/2564
Read (231)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/12/2564
Read (213)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) จำนวน 1 อัตรา...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/11/2564
Read (251)

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 9/11/2564
Read (325)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/11/2564
Read (349)

รายงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 27/10/2564
Read (330)

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 6/10/2564
Read (395)

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 7/9/2564
Read (254)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 27/8/2564
Read (265)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 24/8/2564
Read (271)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 29/7/2564
Read (337)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 23/7/2564
Read (265)

จำนวนข่าวทั้งหมด 46 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator