จำนวนข่าวทั้งหมด 41 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล"ประจำปี 2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 26/4/2565
Read (72)

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 11/4/2565
Read (57)

ประกาศ-การรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/3/2565
Read (125)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 3/12/2564
Read (207)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/12/2564
Read (190)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) จำนวน 1 อัตรา...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/11/2564
Read (227)

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 9/11/2564
Read (267)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/11/2564
Read (288)

รายงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 27/10/2564
Read (280)

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 6/10/2564
Read (350)

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 7/9/2564
Read (231)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 27/8/2564
Read (242)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 24/8/2564
Read (247)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 29/7/2564
Read (311)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 23/7/2564
Read (243)

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตาล ที่ 724/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบข้อร้องทุกข์...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (257)

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตาล ที่ 723/2564 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (259)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid -19)...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 5/7/2564
Read (257)

ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 29/6/2564
Read (268)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 21/5/2564
Read (351)

จำนวนข่าวทั้งหมด 41 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator