เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข่าวทั้งหมด 732 ข่าว
จำนวนหน้า 37 หน้า

วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด ร่วมกับงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล และสถานีตำรวจภูธรขุนตาล ซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการความพร้อมในการเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 22/6/2565
Read (7)

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล มอบน้ำดื่มให้วัดป่าตาลใต้หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปใช้งาน พุทธาภิเษก ไขต๋าพระเจ้า พระพุทธปัญญาภิรมย์บุญฤทธิ์สัมฤทธิ์ผล ณ พุทธสถานไร่วัดสันหนองบัว อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 20/6/2565
Read (7)

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดกิจกรรมเวทีเสวนา โครงการสางเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 บ้านป่าตาลประชาสันติหมู่ 12 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 17/6/2565
Read (8)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุข ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 14/6/2565
Read (8)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุข ออกตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต และดูแลผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในพื้นที่ตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 13/6/2565
Read (8)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ประชุมศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลป่าตาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 10/6/2565
Read (7)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บริเวณหมู่ 7 บ้านห้วยห้อม และหมู่ 13 บ้านห้วยห้อม ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และลดอุบัติเหตุในชุมชน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 10/6/2565
Read (7)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นประธานในการประชุม และเลขานุการฯ ดำเนินการประชุม และนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประช...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 7/6/2565
Read (26)

๓ มิถุนายน​ ๒๕๖๕ เทศบาล​ตำบลป่าตาล นำโดยท่านนายกฯ​จำนงค์​ มินท​ขั​ติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา​เทศบาล​ ท่านปลัด​เทศบาล​ หัวหน้ากองงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล​ตำบลป่าตาล คณะครูโรงเรียน​เทศบาล​ตำบลป่าตาล เข้าร่วม #พิธี ถวายเครื่องสักการะ ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล #สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 3/6/2565
Read (31)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด ออกดูแลผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงและผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ เพื่อประเมินผลและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 23/5/2565
Read (38)

คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2565 วันที่21 พฤษภาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับยุวชนในพื้นที่ชุมชนป่าตาล ร่วมกิจกรรมพัฒนากลุ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 21/5/2565
Read (51)

เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านป่าข่า ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 20/5/2565
Read (48)

เทศบาลตำบลป่าตาลขอสนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ในการปรับพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย ลงปฎิบัติหน้าที่ปรับพื้นที่และบดอัดสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อแก...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/5/2565
Read (45)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ประชุมพิจารณาอนุมัติ จัดสรรงบประมาณในกิจกรรมต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 18/5/2565
Read (47)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล นำโดยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าฝ่าย พนักงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/5/2565
Read (56)

วันที่​ 12​ พฤษภาคม​ 2565​ งานสาธารณสุข​ สังกัด​สำนักปลัด​ ออกพื้นที่​พ่นควบคุมโรค Covid-19​ ณ​ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/5/2565
Read (46)

วันที่​ 10​ พฤษภาคม​ 2565​งานป้องกันบรรเทา​สาธารณภัย​ สังกัด​สำนักปลัด​ ออก​พื้นที่ล้างทำความสะอาดโรงยิมและโรงอาหาร​ ณ โรงเรียน​เทศบาล​ตำบล​ป่าตาลเพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 10/5/2565
Read (42)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ในพื้นที่ตำบลป่าตาล จัดโดย สมาชิกทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง อสม.และแกนนำชุมชน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 6/5/2565
Read (53)

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายจำนงค์ มินทขัตินายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลร่วมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน...


โดย admin
Post Date 27/4/2565
Read (76)

วันจัทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ประชุมประชาคมสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลป่าตาล และขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์(ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลป่าตาล...


โดย admin
Post Date 26/4/2565
Read (84)

จำนวนข่าวทั้งหมด 732 ข่าว
จำนวนหน้า 37 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator