จำนวนข่าวทั้งหมด 716 ข่าว
จำนวนหน้า 36 หน้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล นำโดยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าฝ่าย่ พนักงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/5/2565
Read (10)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ในพื้นที่ตำบลป่าตาล จัดโดย สมาชิกทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง อสม.และแกนนำชุมชน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 6/5/2565
Read (18)

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายจำนงค์ มินทขัตินายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลร่วมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน...


โดย admin
Post Date 27/4/2565
Read (43)

วันจัทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ประชุมประชาคมสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลป่าตาล และขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์(ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลป่าตาล...


โดย admin
Post Date 26/4/2565
Read (40)

วันที่ 24 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาร่วมงานโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญรวมถึงความเป็นมาของก่อกำเนิดเทศบาล และเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 24/4/2565
Read (42)

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรขุนตาล อำเภอขุนตาลและสาธารณสุขอำเภอขุนตาล ออกปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน และ ปิดจุดกลับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 หน้าพระธาตุขุนตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 11/4/2565
Read (51)

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย กิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ลด อุบัติเหตุ และอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 8/4/2565
Read (48)

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัด นำน้ำไปเติม ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าข่า ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อบริการให้กับผู้ป่วยโควิด - 19 ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด (CI) ห้อม-ขุ่น-ข่า สำหรับอุปโภค - บริโภค...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 8/4/2565
Read (50)

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ออกประชาสัมพันธ์ ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผาในพื้นที่ตำบลป่าตาล ระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันที่ 15 เมษายน 2565 ในพื้นที่ตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 8/4/2565
Read (45)

วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ออกตรวจร้านค้า ในพื้นที่ตำบลป่าตาล และให้คำแนะนำวิธีการพ่นยา ฆ่าเชื้อโรคโควิด – 19...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 4/4/2565
Read (53)

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 นายจำนง มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการสัญจรไปมาตอนกลางคื...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 4/4/2565
Read (51)

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล ทีมงานฝ่าย งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล และ นักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อบรม เรื่องการดูแลสุขภาพก่อนวัยผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ส...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 30/3/2565
Read (49)

วัน พุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตาล นำน้ำดื่มถวายวัดป่าตาลใต้ หมู่ที่ 4 เพื่อใช้ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 30/3/2565
Read (52)

วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตาล นำน้ำดื่มมอบให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า เพื่อบริการให้กับผู้ป่วยโควิด – 19 ณ ศูนย์ดูแล ผู้ป่วยโควิด บ้านห้วยห้อม บ้านร่องขุ่น บ้านป่าข่า...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 28/3/2565
Read (52)

วัน พุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ออกปฏิบัติพ่นยา ฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคโควิด ณ บริเวณหอประชุมหมู่บ้านป่าตาลใต้ หมู่ 4...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 23/3/2565
Read (48)

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 คณะแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาลได้จัด กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณในชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทยพื้นที่ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ณ สถานที...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 22/3/2565
Read (47)

วัน อังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ออกปฏิบัติการพ่นน้ำยาควบคุมเชื้อโควิด ณ โรงเรียนบ้านห้วยห้อมราษฎร์สามัคคี...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 22/3/2565
Read (47)

วัน อังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตาล ออกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วัน ปลอดการเผา และ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2565 ในพื้นที่ตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 22/3/2565
Read (45)

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดย อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 16/3/2565
Read (66)

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดย อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 16/3/2565
Read (70)

จำนวนข่าวทั้งหมด 716 ข่าว
จำนวนหน้า 36 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator