เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข่าวทั้งหมด 48 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 8-9 กันยายน 2565 อบรมพัฒนาศักยภาพ...


โดย กองการศึกษา
Post Date 8/9/2565
Read (18)

วันพุธที่ 7กันยายน 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในท้องถิ่น...


โดย กองการศึกษา
Post Date 7/9/2565
Read (17)

วันพฤหัสบดี วันศุกร์ ที่ 1-2 กันยายน 2565 ค่ายวิชาการ วิทย์ คณิต อังกฤษ...


โดย กองการศึกษา
Post Date 1/9/2565
Read (17)

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 ท่านนายกมอบเกียรติบัตร...


โดย กองการศึกษา
Post Date 22/8/2565
Read (54)

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 อบรม-ศึกษาดูงาน เชียงใหม่...


โดย กองการศึกษา
Post Date 21/8/2565
Read (52)

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ1...


โดย กองการศึกษา
Post Date 16/8/2565
Read (68)

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ2...


โดย กองการศึกษา
Post Date 16/8/2565
Read (65)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 งานวันแม่แห่งชาติ...


โดย กองการศึกษา
Post Date 11/8/2565
Read (63)

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ...


โดย กองการศึกษา
Post Date 8/8/2565
Read (72)

วันจันทร์ ที่1 สิงหาคม 2565 งานวันภาษาไทย...


โดย กองการศึกษา
Post Date 1/8/2565
Read (81)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 10 ...


โดย กองการศึกษา
Post Date 28/7/2565
Read (62)

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10...


โดย กองการศึกษา
Post Date 27/7/2565
Read (81)

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 งานแห่เทียนเข้าพรรษา...


โดย กองการศึกษา
Post Date 12/7/2565
Read (73)

วันอังคาร ที่5 ก.ค.2565 ยินดีต้อนรับครูใหม่...


โดย กองการศึกษา
Post Date 4/7/2565
Read (96)

วันศุกร์ ที่1 กรกฎาคม 2565 งานวันสถาปนาลูกเสือ...


โดย กองการศึกษา
Post Date 1/7/2565
Read (100)

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 งานไข๋ต๋าพระเจ้า...


โดย กองการศึกษา
Post Date 21/6/2565
Read (92)

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู...


โดย กองการศึกษา
Post Date 9/6/2565
Read (152)

เลือกตั้งสภานักเรียน...


โดย กองการศึกษา
Post Date 20/5/2565
Read (156)

ประกาศรับสมัครนักเรียน...


โดย กองการศึกษา
Post Date 15/3/2565
Read (182)

วันพฤหัสบดี ที่ 10/3/65 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ป.3...


โดย กองการศึกษา
Post Date 10/3/2565
Read (186)

จำนวนข่าวทั้งหมด 48 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator