เทศบาลตำบลป่าตาล

นางศรีวรรณ ประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 089-8509318


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :

นางสาวลัดดาวัลย์ บุรชาติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร : 091-8526158

นางสาวจารุณี สินานัท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทร : 095-4511022

นางสาวกัญญาภัค ใจดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นายธนิสร ช่วยบ้าน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี่ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 099-3842626

นางสาวอำไพ ธิคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 085-9254006

นายไชยนันท์ ดินดิบ
คนงาน
เบอร์โทร : 083-0110107

นางเพ็ญนภา พิมพ์แพงรักษ์
คนงาน
เบอร์โทร : 094-2726379
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ต่างๆและงานพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator