ประกาศด้วยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าตาล
By : กองการศึกษา เมื่อ : 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 204   

เอกสารแนบ 1.    [20211006151002.pdf]

         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator