ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตาลดอย เทศบาลตำบลป่าตาล
By : กองการศึกษา เมื่อ : 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 183   

เอกสารแนบ 1.   ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตาลดอย เทศบาลตำบลป่าตาล [20211202133104.pdf]

         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator